Witaj na stronie Tech Mix - Jesteśmy specjalistami od aptek!

Literatura - książka kontroli

Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Może przybierać formę zbioru dokumentów, lub może być prowadzona w formie elektronicznej – jednak, aby można było mówić o prawdziwej książce kontroli elektronicznej, informacje zawarte w sieci muszą znajdować swoje odzwierciedlenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

Czytaj więcej

Lista podkategorii dla:Literatura - książka kontroli


Dodatkowe informacje


W książce kontroli można znaleźć przede wszystkim wpisy dokonywane przez organy kontroli.

Należą do nich: 

 • oznaczenia organu kontroli, zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli, 

 • zalecenia pokontrolne i określenie zastosowanych środków pokontrolnych, 

 • daty podjęcia i zakończenia kontroli, 

 • oznaczenie upoważnienia do kontroli,

 • uzasadnienie wszczęcia kontroli po okazaniu legitymacji służbowej, 

 • uzasadnienie zastosowanych wyjątków od zasad kontroli przewidzianych w odrębnych przepisach, 

 • uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli 

Jednym z najważniejszych wpisów w książce kontroli są zalecenia pokontrolne i określenie zastosowanych środków pokontrolnych. Na przedsiębiorcy spoczywa bowiem obowiązek dokonywania w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń będących następstwem kontroli lub wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli, organ nadrzędny lub sąd administracyjny. 

Książka kontroli – gdzie kupić? 

W swojej ofercie posiadamy między innymi książkę kontroli przedsiębiorcy, która stanowi podstawę wyposażenia każdego przedsiębiorcy w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 81 ust. 1 u.s.d.g) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli i upoważnień, oraz protokołów kontroli.

Oprócz tego posiadamy inne książki kontroli, takie jak: 

 • Książka kontroli przeprowadzonej przez inspektora farmaceutycznego,

 • Książka kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,

 • Książka analiz do stołów kontrolnych. 

Książka kontroli – obowiązek przedsiębiorcy?

Warto pamiętać o tym, że sankcje przewidziane za brak książki kontroli w przedsiębiorstwie określane są przez Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 83 ust. 1 „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych”.

  Logo alpina
 • Logo Ohaus
 • Logo Liebherr

Zainteresowała Cię nasza oferta?Nie czekaj,zadzwoń do nas!

2018-2024 © TECH-MIX | Wszelkie prawa do treści zastrzeżone

RealizacjaFilipczyk.net | Napędzane dzięki CRM Dla Każdego

Zadzwoń teraz