Galeria

Statyczne informacje
Identyfikator 1124
PKWiU 58.11.1
Refundowany NIE
Waga 0.0370
EAN
EAN_OE

Pendrive Wersja Elektroniczna Farmakopea Polska Wydanie XI ( FP XI 2017)

Opis
FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI część podstawowa
(FP XI 2017)
Część podstawowa nowego XI wydania Farmakopei Polskiej (FP XI 2017) została
opracowana i wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
FP XI 2017 zawiera polską wersję materiałów Farmakopei Europejskiej 9.0 – 9.2 oraz
działy narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. Eur. Dział „Monografie narodowe”
zawiera 90 monografii przeniesionych z FP X, z tym że do monografii Acidum formicum,
Amara tinctura, Ammonii hydroxidum 10%, Coffeinum et natrii benzoas, Sulfogaiacolum,
Thymi extractum fluidum wprowadzone zostały zmiany merytoryczne w stosunku do ich
wersji z FP X. Nowymi monografiami są: Acidi salicylici unguentum, Species
antirheumaticae oraz informacyjna monografia ogólna Leki sporządzane w aptece. Narodowy
dział „Wykaz dawek” oraz „Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających
oraz środków odurzających” obejmuje substancje czynne opisane w monografiach
szczegółowych FP XI 2017.
W zakresie opublikowanych materiałów, FP XI 2017 zastępuje dotychczasowe
wydania Farmakopei Polskiej.
Data, od której obowiązują wymagania określone w FP XI 2017, w zakresie wymagań
narodowych, ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Biuletynie Informacji
Publicznej (bip.urpl.gov.pl), i jest to dzień 1 czerwca 2018 r. W przypadku wymagań FP XI
2017 zgodnych z Farmakopeą Europejską, obowiązują one zgodnie z datami określonymi w odpowiednich Rezolucjach Rady Europy.
Dodatkowe Informacje

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2018 | Tech Mix Katarzyna Płonka, Sobieskiego 391 a, 43-300, Bielsko Biała, Poland, PL
ALPINA
LIEBHERR
OHAUS