Galeria

Techniczne Informacje
21cmx29,5cm
Statyczne informacje
Identyfikator 11
PKWiU
Refundowany NIE
Waga 0.1000
EAN
EAN_OE
KOD 000198

KSIĄŻKA KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Opis
Książka kontroli przeprowadzonej przez Inspektora farmaceutycznego

Dotyczy hurtowni, aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego.
W jej zawartość wchodzi tabela zawierająca następujące kolumny:
 • data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

 • data i numer upoważnienia

 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora farmaceutycznego

 • zakres przedmiotowy kontroli

 • podpisy inspektora farmaceutycznego i kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez niego

 • doraźne zalecenia, uwagi i wnioski

 • informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny

 • uzasadnienie
 • Dodatkowe Informacje

  Informacje

  Bardzo ważne informacje
  Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
  Manufacturer's numbers are for reference only.
  O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
  O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.
  
  Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
  2007 - 2018 | Tech Mix Katarzyna Płonka, Sobieskiego 391 a, 43-300, Bielsko Biała, Poland, PL
  
  ALPINA
  LIEBHERR
  OHAUS