Galeria

Techniczne Informacje
Wysokość 8,5cm
Statyczne informacje
Identyfikator 60
PKWiU
Refundowany TAK
Waga 0.0232
EAN
EAN_OE 5904378450045
KOD 000114

BUTELKA STERYLNA 60ml

Opis
Butelki sterylne

Butelki jałowe z tworzywa PET są sprzedawane pojedynczo w sterylnych kompletach butelka wraz z nakrętką.

Nasza oferta zawiera następujące wielkości:


  • Butelka wraz z nakrętką i zakraplaczem biała lub przeźroczysta:

  • 10ml, 30ml

  • Butelka wraz z nakrętką w kolorze oranżowym:

  • 40ml, 60ml, 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 250ml.
Dodatkowe Informacje
Proces produkcji opakowań oparty jest o politykę jakości spełniającą standardy GMP, normy EN i ISO oraz wymogi Farmakopei Europejskiej, takie jak:
◾wytwarzanie zgodne z wdrożonymi normami jakości ISO 9001:2008 oraz EN ISO 15378:2007 (produkcja i sprzedaż sterylnych opakowań jednorazowego użytku dla produktów leczniczych sporządzanych w recepturze aptecznej);
◾realizacja Programu Higieny pakowania wyrobów medycznych z końcową sterylizacją - klasa czystości D, nadciśnienie, kontrola poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych (powietrze, powierzchnie, personel) oraz mechanicznych;
◾podporządkowanie Systemowi Zarządzania Jakością, wdrożonego według wymagań standardu EN ISO 13485:2003, dotyczącego obowiązujących instrukcji pakowania i procedur kontroli międzyoperacyjnej, a także prowadzenia zapisów (Raport pakowania) z zapewnieniem identyfikowalności poszczególnych serii produkcyjnych opakowań, stosownie do wymagań dokumentacji;
◾podporządkowanie Systemowi Zarządzania Jakością dotyczącego procesu sterylizacji - kontrolne badania laboratoryjne w zakresie sprawdzania jałowości, wykonywane według metodyki Farmakopei Europejskiej opisanej w obowiązujących instrukcjach Systemu Zarządzania Jakością (Specyfikacja Procesu Sterylizacji według wymagań normy EN 550)
◾kontrola i ocena skuteczności przebiegu procesu pakowania i sterylizacji wykonywana po zakończeniu procesu sterylizacji w Laboratorium Kontroli Jakości na podstawie bioindykatorów spełniających wymagania EN 866-2, z potwierdzeniem prawidłowości przebiegu procesu (Świadectwo Skuteczności Procesu dla każdego cyklu).

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2018 | Tech Mix Katarzyna Płonka, Sobieskiego 391 a, 43-300, Bielsko Biała, Poland, PL
ALPINA
LIEBHERR
OHAUS